Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste | henrihakulinen.fi | 8.4.2021  

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Henri Hakulinen

Noormarkku
Puh: 0407069122
sähköposti: henri.hakulinen@gmail.com


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Henri Hakulinen
Noormarkku
Puh: 0407069122
sähköposti: henri.hakulinen@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat yhteydenottolomakkeen kautta

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Peruste: Asiakkaan suostumus ja kanava yhteydenpitoon
Käyttötarkoitus: Asiakassuhteen ylläpito, valmiin tuotteen lähettäminen asiakkaalle

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

NIMI
SÄHKÖPOSTI
OSOITE
PUHELINNUMERO

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen henri.hakulinen@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. | ei käytetä

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Domainhotelli oy, Google 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja tallennetaan Googlen sähköpostiin ja kalenteriin 5 vuoden ajan, lisäksi verkkosivuilla julkaistaan kuvia joista henkilöt voivat olla tunnistettavissa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö käsittelee henkilötietoja ainostaan yksin, yksityisyrittäjänä.
Voin myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaan
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet  

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi.

Emme koskaan seuraa sinua verkossa tai käytä tietojasi markkinointitarkoituksiin.